เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศทั่วไปของเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)และราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.2)

ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)และราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.2)

ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2564

ชุดที่2 บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2564

ชุดที่1 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง  การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เทศบาลเมืองแจระแม

อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลเมืองแจระแม 

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

จดหมายข่าว กองคลัง ฉบับที่ 1/2564 เดือน ตุลาคม 2563 

จดหมายข่าว กองคลัง ฉบับที่ 12/2563 เดือน กันยายน 2563 

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม
เรื่อง ขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2563
 
 
Powered by Phoca Download