เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2563

(ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน

เทศบาลเมืองแระแม

ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1  ประจำปีงบประมาณ 2563

(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562)

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

 
 
Powered by Phoca Download