เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 hot
ขนาดไฟล์:
318.35 kB
วันที่:
27 มิถุนายน 2557
ดาวน์โหลด:
82 x

     เพื่อให้การบริหารราชการเทศบาลเมืองแจระแม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นโดยรวม จึงประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download