เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผ่นพับ

เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การจัดการขยะในครัวเรือน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 045-316472

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 045-316472

     ติดต่อสอบถาม งานจัดเก็บรายได้ โทร 045-862013 รับปรึกษาปัญหาภาษีท้องถิ่น อาทิ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมต่างๆ

 
 
Powered by Phoca Download