เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
กองการศึกษา
     
 
 
 
นางดารุณี  วิเศษชลธาร
 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
     
     
หัวหน้าฝ่าย
     
 
 
 
นางสาวสุพัตรา จัยสิน
 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นายกมนทัต ลิ้มสุวรรณ
นายจตุภูมิ ศุภกุล
นางสมปอง มาคำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

การนักสันทนาการปฏิบัติการ

ครู (คศ.1)

     
นางจรวยพร พานิชวัฒนา
นางสำลี วรรณคำ
-

ครู (คศ.1)

ครู (คศ.1)

ครู (คศ.1)

     
 
นางสาวจิรัชญา กำลังเจริญ
นางสาวช่อแก้ว พิมพ์สวัสดิ์
 

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
     
     
พนักงานจ้าง
     
 
นางวาสนา โสพิลา
 
นางสาววิภาดา ทอนสนิท

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก