เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
กองการศึกษา
     
 
 
 
นางณัฐสุดา จึงชัยฑวังกูล
 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
     
     
หัวหน้าฝ่าย
     
 
 
 
นางสาวสุพัตรา จัยสิน
 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นายกมนทัต ลิ้มสุวรรณ
นายจตุภูมิ ศุภกุล
นางสมปอง มาคำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

การนักสันทนาการปฏิบัติการ

ครู (คศ.1)

     
นางจรวยพร วัฒนาพานิช
นางสำลี วรรณคำ
นางบังอร ส่งเสริม

ครู (คศ.1)

ครู (คศ.1)

ครู (คศ.1)

     
 
นางสาวจิรัชญา กำลังเจริญ
นางสาวช่อแก้ว พิมพ์สวัสดิ์
 

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
     
     
พนักงานจ้าง
     
 
นางวาสนา โสพิลา
 
นางสาววิภาดา ทอนสนิท

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก