เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

       วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม นำโดย นายคณิต สุพล นางบุบผา เฉลียวธรรมและนางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

      โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ รัชกาลที่​๑๐

    วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ เทศบาลเมืองแจระแมนำโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

    เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง
    เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                                              เวลา 10.30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนแจ้งสนิท ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ (หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่)                                                                      เวลา ๑๙.๐๐ น.ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562

    วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตัวแทนเทศบาลเมืองแจระแมเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนดคือ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

     โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการฝึกอบรมสัมนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

     วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการฝึกอบรมสัมนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม 

     โดยมี นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองแจระแม

    วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลเมืองแจระแมจัดอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองแจระแม ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองแจระแม ซึ่งมี นายศุภชัย ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และทีมงานเป็นวิทยากรในการอบรม

     โดยในการอบรมมี นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดอบรมโครงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562

    วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมการอบรมโครงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองแจระแม เพื่อเป็นการให้ความรู้ในด้านสุขาภิบาลอาหาร และการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่

     โดยมี นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562 มีผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมเข้าร่วมโครงการ

 

    โดยมี นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงานในการอบรมครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

    ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 5 พฤษภาคม 2562  เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับกรมปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562   ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแจระแมรวม 10 หมู่บ้าน

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 10