เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค เฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่ระบาด และเพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีม ครู ก ให้สามารถเผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่ได้ โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ นางสาวสุภาภรณ์ บุญมาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และ นางสุชาดามณี บุญจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก ได้บรรยายให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย บุคลากรในเทศบาลเมืองแจระแม , ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ครู รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยมี นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2563

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2563 โดยมี     นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมงานการรณรงค์การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมงานการรณรงค์การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และปัญหาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ณ บริเวณลานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

    วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี มีนายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม​ จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช​(วันกองทัพไทย)​ประจำปี​พุทธศักราช​ 2563

    วันที่ 18 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(วันกองทัพไทย)ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช​ เนื่องในวันยุทธหัตถี​ ประจำปี​พุทธศักราช​ 2563

    วันที่ 18 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองแจระแม นำโดยนางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563

     วันที่ 17 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองแจระแม นำโดยนายคณิต สุพล นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

     วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลเมืองแจระแม มีกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ และมีซุ้มให้เด็กๆเล่นเกมส์ตามซุ้มต่างๆมากมาย อาทิ ซุ้มสระน้ำมหัศจรรย์ ซุ้มเด็กดีมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซุ้มวาดภาพระบายสีและอื่นๆ และบรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้น
     โดยมี นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีรับพระราชทานสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
  2. เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
  3. เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562
  4. เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเปียกและการติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือน (ตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ประจำปี 2563)
  5. เทศบาลเมืองแจระแมร่วมต้อนรับ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และคณะ ในการตรวจเยี่ยมและตรวจนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Page 1 of 14