เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ ที่หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

     วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองแจระแมนำโดยท่านรองนายกเทศมนตรี นายคณิต สุพล พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแมนายเสาร์ แสนสวัสดิ์ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ ที่หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ฺBig Cleaning Day โครงการประชารัฐพัฒนาห้วยแจระแมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560

    วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น.  ณ บริเวณด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมกิจกรรม ฺBig Cleaning Day โครงการประชารัฐพัฒนาห้วยแจระแมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 โดยการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยมี นายนิกร  สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครัั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

รณรงค์ รวมพลัง พิฆาตยุงลาย

    วันที่ 14 กรกฎาคม 2560   เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแกและโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมรณรงค์ รวมพลัง พิฆาตยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการอบรมทำดอกไม้จัทน์

    วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม  พนักงาน ข้าราชการและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม เข้ารับการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้จัดทำ ดอกดารารัตน์ และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560

    ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2560 - 2 พฤษภาคม 2560     เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับกรมปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560   ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแจระแมรวม 10 หมู่บ้าน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

    วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ วัดหนองแกใหม่  เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 "สูงวัยสูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0" ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในตอนเช้าและ เวลา 09.45 น.ได้มีการรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 

 

    โดยมี นางสาวปาลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

    วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับปั๊ม ปตท.ในเขตเทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2560 เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องน้ำได้รับความสะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

 

    

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ประจำหมูบ้าน ประจำปี 2560

    วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับ กรมปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ประจำหมูบ้าน ประจำปี 2560

 

    โดยมี นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงานในการอบรมครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...