เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย“จังหวัดสะอาด”

     วันที่ 2ึ7 ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแจระแมและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  “จังหวัดสะอาด” โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับประมงจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นพระราชกุศล 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

     วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 ณ แม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำวัดท่ากกแห่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับประมงจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน พ่อค้า ประชาชน และสมาชิกมูลนิธิชมรมต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อเป็นพระราชกุศล 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมกิจกรรมการออกกกำลังกาย ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 ณ สนามภายในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมกิจกรรมการออกกกำลังกาย ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการออกกำลังกายในครั้งนี้ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ ลานหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพีธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.19 น. ณ ลานหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ได้ร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

     วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาวัดบ้านหนองแกใหม่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมโครงการจัดประชุมประชาคมชุมชนเมืองจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลฯ สโมสรไลออนล์อุบลฯ และ3Dแกลลอรี่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม

     วันที่ 11 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและปลัด เทศบาลเมืองแจระแมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สโมสรไลออนส์อุบลฯและ3Dแกลลอรี่ ในโอกาสเดินทางมามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองแจระแม

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปออกเสียงประชามติ 7 สิงหา 2559

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับผูนำชุมชน ประชาชน คณะครู และนักเรียน ร่วมเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปออกเสียงประชามติ 7 สิงหา 2559 ณ บ้านทุ่ขุนน้อย ตำบลแจระแม

 

อ่านเพิ่มเติม...