เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพีธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.19 น. ณ ลานหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ได้ร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดประชุมประชาคมระดับชุมชนเมือง จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

     วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาวัดบ้านหนองแกใหม่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมโครงการจัดประชุมประชาคมชุมชนเมืองจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลฯ สโมสรไลออนล์อุบลฯ และ3Dแกลลอรี่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม

     วันที่ 11 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและปลัด เทศบาลเมืองแจระแมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สโมสรไลออนส์อุบลฯและ3Dแกลลอรี่ ในโอกาสเดินทางมามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองแจระแม

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปออกเสียงประชามติ 7 สิงหา 2559

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับผูนำชุมชน ประชาชน คณะครู และนักเรียน ร่วมเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปออกเสียงประชามติ 7 สิงหา 2559 ณ บ้านทุ่ขุนน้อย ตำบลแจระแม

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองแจระแมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2559

     วันที่ 4-26 กรกฎาคม 2559 เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับ รพ.สต.หนองแก และรพ.สต.ทัพไท จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดสังเกตุการณ์ การเก็บผักตบชวาที่ลำมูลน้อย

     วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดสังเกตุการณ์ การเก็บผักตบชวาที่ลำมูลน้อย

 

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมมือกันเก็บผักตบชวาที่ลำมูลน้อย

     วันที่ 20 มิถุนายน 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมือกันเก็บผักตบชวาที่ลำมูลน้อย

 

อ่านเพิ่มเติม...