เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

     วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ปลูกต้นไม้ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครองราชครบ 70ปี

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Training Schedules The language to prepare to ASEAN

     วันที่ 26 พฤษภาคม -23 มิถุนายน 2559 เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดกิจกรรม Training Schedules The language to prepare to ASEAN ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การป้องกันและระวังอัคคีภัย) ประจำปี 2559

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เทศบาลเมือแจระแม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การป้องกันและระวังอัคคีภัย) ประจำปี 2559 ณ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดการประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันสงกรานต์ เทศบาลเมืองแจระแม ประจำปี 2559

     วันที่ 12 เมษายน 2559 เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอนพิวเตอร์ (e-LAAS)

     วันที่ 16-17 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลแจระแม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอนพิวเตอร์ (e-LAAS) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559

     วันที่ 2-8 มีนาคม 2559 เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดทำโครงการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559 ในเขตเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ"เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" Big Cleaning Day จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับทุกภาคส่วน ช่วยกันทำความสะอาดตามโครงการ"เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" Big Cleaning Day จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...