เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

     วันที่ 18 ธันวาคม 2562เวลา 08.45 น. นางบุบผา  เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม   นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม  โดยร่วมกันทำความสะอาดและพรวนดินต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562

     วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.45 น. นำโดย นายคณิต สุพล นางบุบผา เฉลียวธรรมและนางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรี นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
     โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำเหล่าข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเปียกและการติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือน (ตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ประจำปี 2563)

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเปียกและการติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือน (ตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ประจำปี 2563) ให้แก่ตัวแทนผู้นำชุมชน โรงเรียนและหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อเป็นการนำร่่องในการคัดแยกขยะ

     โดยมี นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมต้อนรับ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และคณะ ในการตรวจเยี่ยมและตรวจนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม นายคณิต สุพล นางบุบผา เฉลียวธรรม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ให้การต้อนรับ นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และคณะ ในการตรวจเยี่ยมและตรวจนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และก่อนเดินทางกลับได้แวะเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมต้อนรับ พลโทฐิตะฐาน สุขศรี ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ฯ และคณะ

     วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายคณิต สุพล นางบุบผา เฉลียวธรรม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ พลโทฐิตะฐาน สุขศรี ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ฯ และคณะ ในการสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อย ณ โรงเรียนบ้านคูเดื่อและวัดท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองคิตะคิวซู ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับเทศบาลเมืองแจระแมจัดกิจกรรม “World Clean-Up Day 2019 Ubonratchathani”

     วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาท่าเสด็จ บ้านคูเดื่อ เทศบาลเมืองคิตะคิวซูประเทศญี่ปุ่น ได้จัดทำโครงการ “Promotion of Countermeasures Against marine Plastic Litter in Southeast Asia and india” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม ป้องกันการแพร่กระจายขยะพลาสติกลงสู่แม่น้ำ โดยกำหนดให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่เป้าหมาย และร่วมกับเทศบาลเมืองแจระแมจัดกิจกรรม “World Clean-Up Day 2019 Ubonratchathani” มีการเก็บขยะบริเวณหาดคูเดื่อ การคัดแยกขยะ และวิเคราะห์ ปริมาณองค์ประกอบขยะ ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี ,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                                                        โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมร่วมถวายบังคมและวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562

     วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.55 น. นำโดย นางบุบผา เฉลียวธรรม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมพร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล องค์กรภาคเอกชน สมาคม ชมรม มูลนิธิ นักเรียน และนักศึกษาถวายบังคมและวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมืองหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเดิม)
     เวลา 19.20 น. บุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมืองหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเดิม)

     

 

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คุณต้องรู้ !

 

    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คุณต้องรู้ ! และ ทำไมจึงต้องนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ?

     อ่านเพิ่มเติม ที่นี่

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ลงพื้นที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยบ้านคูเดื่อ
  3. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ตัวแทนพระองค์เชิญเงินพระราชทาน พร้อมอาหารสุนัข และแมว มอบให้สุนัขและแมวที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย
  4. เทศบาลเมืองแจระแมเข้าร่วมกิจกรรม kick off จิตอาสาภัยพิบัติ"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัย
  5. ขอเชิญพนักงานทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562