เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองคิตะคิวซู ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับเทศบาลเมืองแจระแมจัดกิจกรรม “World Clean-Up Day 2019 Ubonratchathani”

     วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาท่าเสด็จ บ้านคูเดื่อ เทศบาลเมืองคิตะคิวซูประเทศญี่ปุ่น ได้จัดทำโครงการ “Promotion of Countermeasures Against marine Plastic Litter in Southeast Asia and india” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม ป้องกันการแพร่กระจายขยะพลาสติกลงสู่แม่น้ำ โดยกำหนดให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่เป้าหมาย และร่วมกับเทศบาลเมืองแจระแมจัดกิจกรรม “World Clean-Up Day 2019 Ubonratchathani” มีการเก็บขยะบริเวณหาดคูเดื่อ การคัดแยกขยะ และวิเคราะห์ ปริมาณองค์ประกอบขยะ ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี ,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                                                        โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมร่วมถวายบังคมและวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562

     วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.55 น. นำโดย นางบุบผา เฉลียวธรรม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมพร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล องค์กรภาคเอกชน สมาคม ชมรม มูลนิธิ นักเรียน และนักศึกษาถวายบังคมและวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมืองหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเดิม)
     เวลา 19.20 น. บุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมืองหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเดิม)

     

 

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คุณต้องรู้ !

 

    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คุณต้องรู้ ! และ ทำไมจึงต้องนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ?

     อ่านเพิ่มเติม ที่นี่

 

อ่านเพิ่มเติม...

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ลงพื้นที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

       วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ลงพื้นที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบริเวณดินทรุดตัวริมฝั่งแม่น้ำมูล ณ วัดท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและซ่อมสร้างบ้านเรือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่

       โดย มีนางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยบ้านคูเดื่อ

       วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านคูเดื่อ นางยุพาภร วิฑูรย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะ ร่วมกับชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยบ้านคูเดื่อ และมอบถุงยังชีพ แก่ประชาชนและนักเรียน รวมถึงมอบ EM น้ำ และ EM Ball ให้กับชุมชนและเทศบาลเมืองแจระแม

       โดย มีนางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ตัวแทนพระองค์เชิญเงินพระราชทาน พร้อมอาหารสุนัข และแมว มอบให้สุนัขและแมวที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

       วันนี้ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 11.15 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ นางธันย์ชนก ฟักอุดม ประธานชมรมยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย เชิญเงินพระราชทาน และอาหารสุนัข, อาหารแมว มามอบให้สุนัขและแมวที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงสัตว์ชั่วคราวท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นตัวแทนรับมอบ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมเข้าร่วมกิจกรรม kick off จิตอาสาภัยพิบัติ"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัย

       วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมเข้าร่วมกิจกรรม kick off จิตอาสาภัยพิบัติ"เราทำความดีด้วยหัวใจ" ซ่อม สร้าง ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ณ ลานร้อยพันธ์บัว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี

      โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมแยกย้ายเข้าทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ดังนี้

      - บ้านท่ากกแห่

      - บ้านคูเดื่อ

      - บ้านทัพไทย

      - บ้านท่าบ่อ

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญพนักงานทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ขอเชิญพนักงานทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)

               ตอบแบบสอบถาม ที่นี่

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจุดอพยพบ้านท่ากกแห่
  2. นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านคูเดื่อ หมู่ 6 และบ้านท่ากกแห่ หมู่ 8
  3. นายศิลปชัย ประเสริฐศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านหนองแก หมู่ 3 บ้านหนองจาน หมู่ 4 บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ 5 และบ้านทุ่งหว้า หมู่ 9
  4. นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านท่าบ่อ หมู่ 1 และ หมู่ 2
  5. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ตัวแทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสพอุทกภัย