เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านคูเดื่อ หมู่ 6 และบ้านท่ากกแห่ หมู่ 8

       วันนี้ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 418 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านคูเดื่อ หมู่ 6 และบ้านท่ากกแห่ หมู่ 8 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

นายศิลปชัย ประเสริฐศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านหนองแก หมู่ 3 บ้านหนองจาน หมู่ 4 บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ 5 และบ้านทุ่งหว้า หมู่ 9

       วันนี้ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.นายศิลปชัย ประเสริฐศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 126 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านหนองแก หมู่ 3 บ้านหนองจาน หมู่ 4 บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ 5 และบ้านทุ่งหว้า หมู่ 9 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านท่าบ่อ หมู่ 1 และ หมู่ 2

       วันนี้ 16 กันยายน 2562 นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 174 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านท่าบ่อ หมู่ 1 และ หมู่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีและทรงพระกรุณาโปรดให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารแก่ราษฎรที่มารับมอบถุงพระราชทานในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ตัวแทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสพอุทกภัย

       วันนี้ 15 กันยายน 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านทัพไทย ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
     นอกจากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 23 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยเต้นท์ที่พัก จำนวน 1,000 หลัง อุปกรณ์ทำน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด และอาหารสุนัขพระราชทาน
     ในโอกาสนี้ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ได้เชิญพระกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ให้รับทราบ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับเจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

       วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมต้อนรับเจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่มาตรวจเยี่ยมวัดที่ประสพอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแจระแม

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆออกพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบอุทกภัย

       วันที่12กันยายน 2562 ทีมงานเทศบาลเมืองแจระแม คอยออกพื้นที่อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ขยะ ขนย้ายสิ่งของ และเคลื่อนย้ายสัตว์ ซึ่งในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.อุบลราชธานีและปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมในการเคลื่อนเคลื่อนย้ายวัวจำนวนหนึ่งออกจากพื้นที่น้ำท่วม ในบ้านหนองจาน

อ่านเพิ่มเติม...

กองศึกษาฯพร้อมคณะครูร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองแจระแม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       วันที่12กันยายน 2562 เวลา13.30 น.กองศึกษาฯพร้อมคณะครูร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองแจระแม ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนมและของใช้ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบ่อที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเสี่ยงต่อน้ำท่วม

อ่านเพิ่มเติม...

สโมสรไลออนส์ศรีนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองแจระแมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย บ้านท่าบ่อ

       วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายทรงค์ศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี สโมสรไลออนส์ศรีนครอุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแกและเทศบาลเมืองแจระแม ออกพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมออกจุดบริการทางการแพทย์และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสพอุทกภัย ณ ศุนย์อพยพผู้ประสพอุทกภัยบ้านท่าบ่อหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2
พร้อมกันนี้ได้รับมอบของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากสมาคมอีสาน ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และสมาคมกู้ชีพบัวเพชร

อ่านเพิ่มเติม...