เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

     วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี(ด้านหลังศาลากลางหลังใหม่)เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประกอบพิธีพร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัด ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแมร่วมเป็นกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน,กรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวัน ,กรรมการตรวจสอบเพื่อป้องการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวัน

     วันที่ 9-13  พฤศจิกายน 2563 นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมมอบหมายให้ นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม, นางดารุณี วิเศษชลธาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลเมืองแจระแมร่วมเป็นกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน,กรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวัน ,กรรมการตรวจสอบเพื่อป้องการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวัน ดังนี้
                วันที่  9 พฤศจิกายน  2563  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
                วันที่ 10 พฤศจิกายน  2563  โรงเรียนทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
                วันที่ 11 พฤศจิกายน  2563  โรงเรียนบ้านหนองแกและโรงเรียนบ้านทัพไทย
                วันที่ 13 พฤศจิกายน  2563  โรงเรียนบ้านคูเดื่อ

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

      วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้พันจ่าเอกธนพล ผูกรักษ์ หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแม พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

      วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน พนักงานลูกจ้างเทศบาลเมืองแจระแมและประชาชนในพื้นที่ร่วมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      วันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลเมืองแจระแมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแมและถนนแจ้งสนิทบริเวณหน้าสำนักงาน โดยนางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      วันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. พนักงานและข้าราชการเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย"หนูน้อย เรียนรู้สู่โลกกว้าง"

      วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. กองการศึกษาฯ เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย"หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีและแหล่งเรียนรู้สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแจระแมและคุณครูร่วมเดินทาง

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการเกษตรตัวจิ๋ว เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง

      วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. กองการศึกษาฯ เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการเกษตรตัวจิ๋ว เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการโครงการเกษตรน้อย เดินตามพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
  2. เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ปีงบประมาณ 2563
  3. เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ
  4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เข้าตรวจเยี่ยมงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม
  5. กองการศึกษาฯ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด