เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563

     วันที่ 17 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองแจระแม นำโดยนายคณิต สุพล นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

     วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลเมืองแจระแม มีกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ และมีซุ้มให้เด็กๆเล่นเกมส์ตามซุ้มต่างๆมากมาย อาทิ ซุ้มสระน้ำมหัศจรรย์ ซุ้มเด็กดีมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซุ้มวาดภาพระบายสีและอื่นๆ และบรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้น
     โดยมี นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีรับพระราชทานสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 24 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีรับพระราชทานสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบให้กับผู้แทนนักเรียน ทั้งนี้เพื่อนำไปจัดพิธีพระราชทานสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียน บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีรับพระราชทานสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

     วันที่ 18 ธันวาคม 2562เวลา 08.45 น. นางบุบผา  เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม   นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม  โดยร่วมกันทำความสะอาดและพรวนดินต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562

     วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.45 น. นำโดย นายคณิต สุพล นางบุบผา เฉลียวธรรมและนางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรี นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
     โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำเหล่าข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเปียกและการติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือน (ตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ประจำปี 2563)

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเปียกและการติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือน (ตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ประจำปี 2563) ให้แก่ตัวแทนผู้นำชุมชน โรงเรียนและหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อเป็นการนำร่่องในการคัดแยกขยะ

     โดยมี นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมต้อนรับ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และคณะ ในการตรวจเยี่ยมและตรวจนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม นายคณิต สุพล นางบุบผา เฉลียวธรรม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ให้การต้อนรับ นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และคณะ ในการตรวจเยี่ยมและตรวจนิเทศการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และก่อนเดินทางกลับได้แวะเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมต้อนรับ พลโทฐิตะฐาน สุขศรี ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ฯ และคณะ

     วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายคณิต สุพล นางบุบผา เฉลียวธรรม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ พลโทฐิตะฐาน สุขศรี ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ฯ และคณะ ในการสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อย ณ โรงเรียนบ้านคูเดื่อและวัดท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...