เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแจระแม มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม

    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  เวลา 16.00 น. ณ บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6    นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสพอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม จำนวน 180 ชุด

 

    โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบถุงยังชีพและกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ส่งมอบถังขยะตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561

    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  เวลา 11.45 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมส่งมอบถังขยะให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ตามโครงการ อุบลเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่เกี่ยวกับสถานศึกษา

      วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เทศบาลเมืองแจระแม โดยกองการศึกษาฯเทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่เกี่ยวกับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานสุจริตของผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร

     นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม เป็นผู้นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแม แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานสุจริตของผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและตั้งปณิธานถวายทำความดีเพื่อพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560

     วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองแจระแม นำโดย นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม น.ส.ปลิดา สิทธิธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมพร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ซึ่งนำโดย นายอรรคเดช ไชยจิตร ได้ร่วมกับ หน่วยงานในอำเภอเมืองอุบลราชธานีได้ จัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้บริการและให้ข้อมูลข่าวสารแกประชาชนในพื้น

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขุนน้อย

      วันที่ 7 กันยายน 2560 น.ส.ปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขุนน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องกฏจราจร ประจำปี 2560

      วันที่ 6 กันยายน 2560 เทศบาลเมืองแจระแมนำโดยนายกเทศมนตรี น.ส.ปลิดา สิทธิธรรม ซึ่งได้มอบหมายให้ นายคณิต สุพล เป็นตัวแทน ได้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องกฏจราจร ประจำปี 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมมอบอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560

     วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองแจระแม นำโดย นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม น.ส.ปลิดา สิทธิธรรม ซึ่งได้มอบให้นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและพนักงานเทศบาลร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมมอบอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560 ในพื้นที่เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...