เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

     วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมอบเกียรติบัตร ให้กับพ่อตัวอย่าง ณ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี