เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการ"เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" Big Cleaning Day จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับทุกภาคส่วน ช่วยกันทำความสะอาดตามโครงการ"เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" Big Cleaning Day จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ