เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

กิจกรรมตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

     วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ปลูกต้นไม้ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครองราชครบ 70ปี