เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมมือกันเก็บผักตบชวาที่ลำมูลน้อย

     วันที่ 20 มิถุนายน 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมือกันเก็บผักตบชวาที่ลำมูลน้อย