เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดสังเกตุการณ์ การเก็บผักตบชวาที่ลำมูลน้อย

     วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดสังเกตุการณ์ การเก็บผักตบชวาที่ลำมูลน้อย