เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปออกเสียงประชามติ 7 สิงหา 2559

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับผูนำชุมชน ประชาชน คณะครู และนักเรียน ร่วมเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปออกเสียงประชามติ 7 สิงหา 2559 ณ บ้านทุ่ขุนน้อย ตำบลแจระแม