เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ ลานหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559

 

 

     

     โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ยืนสงบนิ่ง ปิดท้ายด้วยการทำความสะอาดเส้นทางด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานีและเส้นทางตลาดสดบ้านหนองแก