เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมกิจกรรมการออกกกำลังกาย ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 ณ สนามภายในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมกิจกรรมการออกกกำลังกาย ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการออกกำลังกายในครั้งนี้