เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับประมงจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นพระราชกุศล 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

     วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 ณ แม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำวัดท่ากกแห่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับประมงจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน พ่อค้า ประชาชน และสมาชิกมูลนิธิชมรมต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อเป็นพระราชกุศล 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้