เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และส่งเสริมงานวิชาการเด็กปฐมวัย

    วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.กองการศึกษา เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และส่งเสริมงานวิชาการเด็กปฐมวัย มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 64 คน 

   โดยมี นางสาวปาลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้