เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รณรงค์ รวมพลัง พิฆาตยุงลาย

    วันที่ 14 กรกฎาคม 2560   เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแกและโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมรณรงค์ รวมพลัง พิฆาตยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก