เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแม มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม

    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  เวลา 16.00 น. ณ บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6    นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสพอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม จำนวน 180 ชุด

 

    โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบถุงยังชีพและกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้