เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแม ส่งมอบถังขยะตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม

   เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมส่งมอบถังขยะให้กับโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม  ตามโครงการ อุบลเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561