เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562

    วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตัวแทนเทศบาลเมืองแจระแมเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนดคือ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

     โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก