เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ รัชกาลที่​๑๐

    วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ เทศบาลเมืองแจระแมนำโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

    เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง
    เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                                              เวลา 10.30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนแจ้งสนิท ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ (หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่)                                                                      เวลา ๑๙.๐๐ น.ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี