เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆออกพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบอุทกภัย

       วันที่12กันยายน 2562 ทีมงานเทศบาลเมืองแจระแม คอยออกพื้นที่อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ขยะ ขนย้ายสิ่งของ และเคลื่อนย้ายสัตว์ ซึ่งในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.อุบลราชธานีและปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมในการเคลื่อนเคลื่อนย้ายวัวจำนวนหนึ่งออกจากพื้นที่น้ำท่วม ในบ้านหนองจาน