เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ต้อนรับเจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

       วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมต้อนรับเจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่มาตรวจเยี่ยมวัดที่ประสพอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแจระแม