เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านท่าบ่อ หมู่ 1 และ หมู่ 2

       วันนี้ 16 กันยายน 2562 นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 174 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านท่าบ่อ หมู่ 1 และ หมู่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีและทรงพระกรุณาโปรดให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารแก่ราษฎรที่มารับมอบถุงพระราชทานในพื้นที่