เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจุดอพยพบ้านท่ากกแห่

       วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมรองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจุดอพยพบ้านท่ากกแห่ จำนวน 101 ชุด พร้อม ให้อาหารสุนัขบริเวณท้ายหมู่บ้านท่ากกแห่