เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ตัวแทนพระองค์เชิญเงินพระราชทาน พร้อมอาหารสุนัข และแมว มอบให้สุนัขและแมวที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

       วันนี้ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 11.15 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ นางธันย์ชนก ฟักอุดม ประธานชมรมยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย เชิญเงินพระราชทาน และอาหารสุนัข, อาหารแมว มามอบให้สุนัขและแมวที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงสัตว์ชั่วคราวท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นตัวแทนรับมอบ