เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยบ้านคูเดื่อ

       วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านคูเดื่อ นางยุพาภร วิฑูรย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะ ร่วมกับชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยบ้านคูเดื่อ และมอบถุงยังชีพ แก่ประชาชนและนักเรียน รวมถึงมอบ EM น้ำ และ EM Ball ให้กับชุมชนและเทศบาลเมืองแจระแม

       โดย มีนางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ