เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ลงพื้นที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

       วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ลงพื้นที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบริเวณดินทรุดตัวริมฝั่งแม่น้ำมูล ณ วัดท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและซ่อมสร้างบ้านเรือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่

       โดย มีนางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ