เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมต้อนรับ พลโทฐิตะฐาน สุขศรี ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ฯ และคณะ

     วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายคณิต สุพล นางบุบผา เฉลียวธรรม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ พลโทฐิตะฐาน สุขศรี ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ฯ และคณะ ในการสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อย ณ โรงเรียนบ้านคูเดื่อและวัดท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี