เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

     วันที่ 18 ธันวาคม 2562เวลา 08.45 น. นางบุบผา  เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม   นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม  โดยร่วมกันทำความสะอาดและพรวนดินต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน