เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีรับพระราชทานสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 24 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีรับพระราชทานสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบให้กับผู้แทนนักเรียน ทั้งนี้เพื่อนำไปจัดพิธีพระราชทานสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียน บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีรับพระราชทานสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนในครั้งนี้ด้วย