เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

     วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลเมืองแจระแม มีกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ และมีซุ้มให้เด็กๆเล่นเกมส์ตามซุ้มต่างๆมากมาย อาทิ ซุ้มสระน้ำมหัศจรรย์ ซุ้มเด็กดีมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซุ้มวาดภาพระบายสีและอื่นๆ และบรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้น
     โดยมี นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานในพิธีเปิด