เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม พร้อมอาสาปศุสัตว์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4