เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563"

      วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม พร้อมพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563" ซึ่งมีการประดับดอกดาวเรืองหรือต้นไม้โทนสีเหลืองบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

      โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อม นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานงาน ลูกจ้างศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม