เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมออกพื้นที่ให้บริการประชาชนในการรับจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่

      วันที่ 22-29 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม  ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนในการรับจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ หมู่ที่ 1,2 บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจาน และหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขุนน้อย และหมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหว้า