เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีเตรียมความพร้อมกำลังพล ยานพาหนะ และฝึกการแจ้งเตือนภัย การอพยพ ประชาชน และการความเสียหายระหว่างน้ำลดจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 2563

      วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแม ได้เข้าร่วมพิธีเตรียมความพร้อมกำลังพล ยานพาหนะ และฝึกการแจ้งเตือนภัย การอพยพ ประชาชน และการความเสียหายระหว่างน้ำลดจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 2563 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี มีหน่วยงานที่ร่วมโครงการดังนี้

-เทศบาลเมืองแจระแม

-องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

-เทศบาลนคร อุบลราชธานี

-ป.ภ เขต 13 อุบลราชธานี

-ต.ช.ด 22

-แขวงการทางที่ 1-2

-หน่วยกู้ภัยจีตัมเกาะ อุบลราชธานี

-หน่วยกู้ภัยสว่างบูชาธรรม

-หน่วยกู้ภัยศิษย์พระจี้กง อุบลราชธานี