เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในบริเวณเขตพื้นที่ตำบลแจระแม

      วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ออกพื้นที่ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในบริเวณเขตพื้นที่ตำบลแจระแม