เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

กองการศึกษาฯ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

      วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา14.00 น.ห้องประชุมเทศบาลเมืองแจระแม กองการศึกษา เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อปรึกษาข้อราชการ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ตลอดจนวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีนายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานในการประชุม ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับกองการศึกษา