เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เข้าตรวจเยี่ยมงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม

      วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมมอบหมายให้นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศเมืองแจระแม ต้อนรับคณะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม  พร้อมได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในเรื่องต่างๆ