เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย"หนูน้อย เรียนรู้สู่โลกกว้าง"

      วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. กองการศึกษาฯ เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย"หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีและแหล่งเรียนรู้สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแจระแมและคุณครูร่วมเดินทาง