เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      วันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลเมืองแจระแมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแมและถนนแจ้งสนิทบริเวณหน้าสำนักงาน โดยนางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานในพิธี